معنی و ترجمه کلمه anergic schizophrenic به فارسی anergic schizophrenic یعنی چه

anergic schizophrenic


روانشناسى : اسکيزوفرن بى رمق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها