معنی و ترجمه کلمه aneroid به فارسی aneroid یعنی چه

aneroid


بى ابسان ،بى مايع ،خشک ،بى اب
عمران : فشارسنجى که فشار مطلق را اندازه ميگيرد
زيست شناسى : جوسنج فلزى
علوم هوايى : انروئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها