معنی و ترجمه کلمه anesthesiologist به فارسی anesthesiologist یعنی چه

anesthesiologist


)=anesthetist(ويژه گر هوش برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها