معنی و ترجمه کلمه anesthetist به فارسی anesthetist یعنی چه

anesthetist


ويژه گر هوش برى ،پزشک متخصص بيهوشى و بى حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها