معنی و ترجمه کلمه angiology به فارسی angiology یعنی چه

angiology


رگ شناسى ،مطالعه عروق خونى و لنفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها