معنی و ترجمه کلمه angle block به فارسی angle block یعنی چه

angle block


سد راه شدن از کنار براى منحرف کردن حريف( فوتبال امريکايى)
ورزش : سد راه شدن از کنار براى منحرف کردن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها