معنی و ترجمه کلمه angle of elevation به فارسی angle of elevation یعنی چه

angle of elevation


زاويه ارتفاع لوله ،زاويه درجه
علوم نظامى : زاويه حرکت لوله در ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها