معنی و ترجمه کلمه angular contact thrust ball bearing به فارسی angular contact thrust ball bearing یعنی چه

angular contact thrust ball bearing


علوم مهندسى : بلبرينگ طولى محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها