معنی و ترجمه کلمه angular frequency به فارسی angular frequency یعنی چه

angular frequency


علوم مهندسى : فرکانس زاويه اى
الکترونيک : بسامد زاويه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها