معنی و ترجمه کلمه angular momentum به فارسی angular momentum یعنی چه

angular momentum


اندازه حرکت زاويه اى ،مقدار جنبش چرخشى
علوم مهندسى : مقدار حرکت زاويه اى
شيمى : گشتاور اندازه حرکت
نجوم : تکانه زاويه اى
ورزش : اندازه حرکت زاويه اى
علوم هوايى : اندازه حرکت زاويه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها