معنی و ترجمه کلمه aniline dye به فارسی aniline dye یعنی چه

aniline dye


رنگ انيلين
شيمى : رنگينه انيلينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها