معنی و ترجمه کلمه animal electricity به فارسی animal electricity یعنی چه

animal electricity


الکترونيک : الکتريسيته بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها