معنی و ترجمه کلمه animalcule به فارسی animalcule یعنی چه

animalcule


جانور ذره بينى ، )pl.animalcules & animalcula(جانور کوچک ،حيوانک
زيست شناسى : جانوار ريزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها