معنی و ترجمه کلمه animalization به فارسی animalization یعنی چه

animalization


تبديل به حيوان ،واجد صفات حيوانى ،وجود مواد حيوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها