معنی و ترجمه کلمه animate به فارسی animate یعنی چه

animate


سرزنده ،باروح ،جاندار،روح دادن ،زندگى بخشيدن ،تحريک و تشجيع کردن ،جان دادن به
روانشناسى : زنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها