معنی و ترجمه کلمه ankle clonus به فارسی ankle clonus یعنی چه

ankle clonus


روانشناسى : انقباض مچ پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها