معنی و ترجمه کلمه ankle lock به فارسی ankle lock یعنی چه

ankle lock


فيتيله پيچ( کشتى)
ورزش : فيتيله پيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها