معنی و ترجمه کلمه annex به فارسی annex یعنی چه

annex


پيوست( ادارى)،ضميمه کردن ،پيوست ،پيوستن ،ضميمه سازى
معمارى : ساختمان فرعى جدا
قانون ـ فقه : ضميمه
علوم نظامى : شعبه فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها