معنی و ترجمه کلمه anniversary به فارسی anniversary یعنی چه

anniversary


سوگوارى ساليانه ،جشن ساليانه عروسى ،مجلس يادبود يا جشن ساليانه ،جشن يادگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها