معنی و ترجمه کلمه annotation به فارسی annotation یعنی چه

annotation


تحشيه ،ملاحظه ،ظهر نويسى ،نوشتن تذکرات ،يادداشت( درحاشيه)،حاشيه نويسى ،تفسير
کامپيوتر : ياداورى
علوم نظامى : تقريظ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها