معنی و ترجمه کلمه annual efficiency index به فارسی annual efficiency index یعنی چه

annual efficiency index


علوم نظامى : شاخص کارايى سالانه خدمتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها