معنی و ترجمه کلمه annual general inspection به فارسی annual general inspection یعنی چه

annual general inspection


علوم نظامى : بازديد عمومى ساليانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها