معنی و ترجمه کلمه annual increase به فارسی annual increase یعنی چه

annual increase


رشد سالانه
معمارى : افزايش سالانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها