معنی و ترجمه کلمه annual rate of growth به فارسی annual rate of growth یعنی چه

annual rate of growth


بازرگانى : نرخ رشد سالانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها