معنی و ترجمه کلمه annual storage به فارسی annual storage یعنی چه

annual storage


معمارى : مخزن سالانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها