معنی و ترجمه کلمه annuitant به فارسی annuitant یعنی چه

annuitant


مستمرى بگير،حقوق بگير،وظيفه خور
بازرگانى : دريافت دارنده مقررى سالانه ،گيرنده مستمرى ساليانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها