معنی و ترجمه کلمه annular eclipse به فارسی annular eclipse یعنی چه

annular eclipse


خسوف ناقص
نجوم : کسوف حلقوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها