معنی و ترجمه کلمه annunciation به فارسی annunciation یعنی چه

annunciation


اگهى ،اعلام ،بشارت ،(باحرف بزرگ )عيد تبشير( عيد 25 مارس مسيحيان)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها