معنی و ترجمه کلمه annunciator به فارسی annunciator یعنی چه

annunciator


اعلام کننده فرامين ،مبشر،اعلام کننده
الکترونيک : زنگ احضار
علوم نظامى : اعلام گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها