معنی و ترجمه کلمه anodic به فارسی anodic یعنی چه

anodic


علوم مهندسى : اندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها