معنی و ترجمه کلمه another به فارسی another یعنی چه

another


ديگرى ،جدا،عليحده ،يکى ديگر،شخص ديگر

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها