معنی و ترجمه کلمه anterograde amnesia به فارسی anterograde amnesia یعنی چه

anterograde amnesia


روانشناسى : ياد زدودگى پيش گستر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها