معنی و ترجمه کلمه anthropomorphism به فارسی anthropomorphism یعنی چه

anthropomorphism


قائل شدن جنبه انسانى براى خدا،تصور شخصيت انسانى براى چيزى
روانشناسى : انسان انگارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها