معنی و ترجمه کلمه anti dumping به فارسی anti dumping یعنی چه

anti dumping


ضد دامپينگ
بازرگانى : مخالفت تبعيض قيمت بين بازار داخل و خارج از کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها