معنی و ترجمه کلمه anti submarine carrier (cvs) به فارسی anti submarine carrier (cvs) یعنی چه

anti submarine carrier (cvs)


علوم دريايى : ناو هواپيمابر ضد زير دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها