معنی و ترجمه کلمه anti-blush tinner به فارسی anti-blush tinner یعنی چه

anti-blush tinner


علوم هوايى : ماده رقيق کننده ايکه به کندى خشک ميشود و در شرايط رطوبت زياد براى جلوگيرى از التهاب لعاب روى سطح بکار ميرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها