معنی و ترجمه کلمه antianxiety drugs به فارسی antianxiety drugs یعنی چه

antianxiety drugs


روانشناسى : داروهاى ضد اضطراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها