معنی و ترجمه کلمه antichrst به فارسی antichrst یعنی چه

antichrst


دشمن مسيح ،مسيح دروغى ،مسيح کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها