معنی و ترجمه کلمه anticlimactic به فارسی anticlimactic یعنی چه

anticlimactic


پاداوجى ،مربوط به بيان قهقرايى ،خلاف انتظارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها