معنی و ترجمه کلمه anticline به فارسی anticline یعنی چه

anticline


چين طاقى ،تاقديس
معمارى : طاقديس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها