معنی و ترجمه کلمه anticorrosive protection به فارسی anticorrosive protection یعنی چه

anticorrosive protection


معمارى : حفاظت در برابر خوردگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها