معنی و ترجمه کلمه antifebrine به فارسی antifebrine یعنی چه

antifebrine


(قسمى )داروى تب بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها