معنی و ترجمه کلمه antigone به فارسی antigone یعنی چه

antigone


(افسانه ء يونان)دخترى که همراه پدر نابيناى خود به اتيکا رفت و تا زمان مرگ پدرش اورا خدمت کرد،(مج ).نونه ء زن فداکار و با تقوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها