معنی و ترجمه کلمه antimetabolite به فارسی antimetabolite یعنی چه

antimetabolite


شيمى : انتى متابوليت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها