معنی و ترجمه کلمه antiperiodic به فارسی antiperiodic یعنی چه

antiperiodic


(طب )جلوگيرى کننده از نوبت و دوره ء امراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها