معنی و ترجمه کلمه antipode به فارسی antipode یعنی چه

antipode


)pl.antipodes(نقطه ء مقابل يا متقاطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها