معنی و ترجمه کلمه antitank artillery به فارسی antitank artillery یعنی چه

antitank artillery


علوم نظامى : توپخانه ضد تانک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها