معنی و ترجمه کلمه antithetically به فارسی antithetically یعنی چه

antithetically


متناقضا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها