معنی و ترجمه کلمه antithyroid به فارسی antithyroid یعنی چه

antithyroid


ماده متعادل کننده ء غدد درقى ،ضد غده ء درقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها