معنی و ترجمه کلمه antiwithdrawal device به فارسی antiwithdrawal device یعنی چه

antiwithdrawal device


علوم نظامى : وسيله ضد باز کردن ماسوره بمب وسيله ضد دستکارى ماسوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها